Companheiros

3 pilotos GP Primeira Ano Último Ano 
VILLORESI Luigi 11950 
SOMMER Raymond 11950 
ASCARI Alberto 11950