Drivers

Lead Raced
n 24 drivers GP Win Pole F.lap Pod Pts Laps Kms Laps Kms 
1FUSHIDA Hiroshi0000000000
2HOSHINO Kazuyoshi 20000000 98 427
3TAKAHARA Noritake 20000000 71 309
4KUWASHIMA Masami0000000000
5HASEMI Masahiro 10000000 66 288
6TAKAHASHI Kunimitsu 10000000 71 309
7NAKAJIMA Satoru 7400 10 16.00003 07814 453
8SUZUKI Aguri 64000 1 8.00002 46311 273
9HATTORI Naoki0000000000
10KATAYAMA Ukyo 950000 5.00003 50916 683
11SUZUKI Toshio 20000000 125 579
12NODA Hideki 30000000 28 112
13INOUE Taki 180000000 5442 627
14YAMAMOTO Katsumi0000000000
15NAKANO Shinji 330000 2.00001 4937 045
16TAKAGI Tora 3200000001 2746 037
17SATO Takuma 90000 1 44.00 2 104 48422 166
18MOTOYAMA Satoshi0000000000
19YAMAMOTO Sakon 210000000 8204 468
20IDE Yuji 40000000 145 773
21NAKAJIMA Kazuki 360000 9.00001 9729 820
22KOBAYASHI Kamui 7500 1 1 125.00003 55518 158
23YAMAMOTO Naoki0000000000
24TSUNODA Yuki 60000 8.0000 3181 506