Drivers

Lead Raced
21 drivers GP Win Pole F.lap Pod Pts Laps Kms Laps Kms 
FUSHIDA Hiroshi0000000000
HASEMI Masahiro 100 10000 66 288
HATTORI Naoki0000000000
HOSHINO Kazuyoshi 20000000 98 427
IDE Yuji 40000000 145 773
INOUE Taki 180000000 5442 627
KATAYAMA Ukyo 950000 5.00003 50916 683
KOBAYASHI Kamui 7500 1 1 125.00003 55518 158
KUWASHIMA Masami0000000000
MOTOYAMA Satoshi0000000000
NAKAJIMA Kazuki 360000 9.00001 9729 820
NAKAJIMA Satoru 7400 10 16.00003 07814 453
NAKANO Shinji 330000 2.00001 4937 045
NODA Hideki 30000000 28 112
SATO Takuma 90000 1 44.00 2 104 48422 166
SUZUKI Aguri 64000 1 8.00002 46311 273
SUZUKI Toshio 20000000 125 579
TAKAGI Tora 3200000001 2746 037
TAKAHARA Noritake 20000000 71 309
TAKAHASHI Kunimitsu 10000000 71 309
YAMAMOTO Sakon 210000000 8204 468